Knyppeldynan

Aktiviteter i Göteborg

Hösten 2016:

 

Lördag 10 september på Hisingen, Hallegatan 15

Lördag 29 oktober i Kungälv - knyppelträff med jubileumslunch

Lördag 19 november i Kungsbacka, Nordhallands Museum

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Syfestivalen i Göteborg den 26-28 augusti

på Svenska Mässan

 

Material till föreningens utställning kan lämnas på Frölunda Kulturhus

måndagen den 22 augusti kl. 17-19

 

Kontaktperson: Birgitta Hulterström

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

2016-04-23 Knyppelträff i Bollebygd

 

En liten men tapper skara möttes i Bollebygd och knypplade.

Solveig Ziegenfeldt knypplade fötter. Mönstret från en äldre engelsk bok.

Mona Johansson och Ulla Engdahl Raske

Ann-Gret Strand från Skövde visade upp sina fina änglar. Mönstret är Knyppelbodens påskgumma, lite omarbetad.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Till vänster: vid entrén möttes vi av heders-medlemmen Hans Arelid.

 

Till höger: Ulla Svensson och Berit Appelgren från Trollhättan med sina vackra knypplade sjalar.

2016-04-09 Pingstkyrkan i Mölndal

årets

Köp och Säljdag

 

 

Erika Kristensson och

Monica Lundgren

Foto ovan: Gunnel Carling

Inger Aaby-Ericsson och Florence Borre

 

Det såldes böcker och materiel till knyppling och frivoliteter.

Margareta von Bahr förevisade utställningen

"Lägg märke till spetsen"

knypplad spets ur ett historiskt perspektiv.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Årsmöte 2016-02-27 i Mölndal kl. 11.00

 

Till årsmötet samlades 33 medlemmar för att summera föregående år

och planera kommande aktiviteter för innevarande år.

 

Ordförande Eva-Britt Hägg ledde årsmötet och som sittande sekreterare valdes Gunnel Olsson.

 

 

Vår webmaster Margareta Nilsson avtackades efter flera år i flitig tjänst

Avgående revisor Birgitta Lannér avtackades

Bodel Mattisson avtackades då hon avgick från sin post inom valberedningen

Efter årsmötesförhandlingarna pratade Birgitta Hulterstöm om upphovsrätt. En sammanfattning finns att läsa i medlemsbladet Knyppelnytt

Foto: Lenita Lahti

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

2016-01-23

 

Årets första knyppelträff hölls i Kungsbacka

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *